Medlemskontingent – Min Idrett

Vi har tatt i bruk ny løsning for medlemsadministrasjon – KlubbAdmin

30. juni 2015 ble løsningen som vi har benyttet, Medlemsservice fra Mamut, avviklet. Etter å ha vurdert ulike systemer valgte styret å gå for Idrettsforbundets nyutviklede løsning, KlubbAdmin. For deg som medlem vil det først og fremst innebære at du betaler medlemskontingenten via «Min Idrett» istedet for å betale en faktura du mottar pr. post. Du vil få et varsel på din registrerte e-postadresse når kontingenten ligger klar til betaling.

Du finner mer info om KlubbAdmin her…

Logg deg på Min Idrett her:

Min Idrett

Hvis du ønsker litt veiledning på hvordan du logger deg på «Min Idrett», og hvordan du betaler medlemskontingenten, ta deg tre minutter og se på denne videon: