Medlemskontingent – priser

Medlemskontingenten blir vedtatt av medlemmene på årsmøtet hvert år, og sendes normalt ut i mars/april.

For sesongen 2017 gjelder følgende:

Herrer > 17år                    kr. 400,-

Junior 15 – 16år                kr. 200,-

Damer > 17år                   kr. 400,-

Støttemedlem                 kr. 100,-

Barn t.o.m. 14år                kr. 100,-

Familiemedlemsskap       kr. 600,-