Totenåsprosjektet

INFORMASJON OM TOTENÅS-/STI-PROSJEKTET:

Hersjøen på Totenåsen.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt om sykkelruter og sykkelstier på Totenåsen, og blir kalt «Åsen for ælle». Aktører/bidragsytere er CK Toten-tråkk, Idrettsrådet i Østre Toten, Østre Toten Kommune, Gjensidigestiftelsen og Oppland Fylkeskommune.

Grunnet endringer i Styret, har prosjektet ligget litt på vent i vår (2014), men nå har vi foretatt en re-start, inkludert møte med idrettsrådet og kommunen.Vi er i gang igjen!

Det har fra før vært jobbet endel med Almenningsloddene/grunneiere mht. mulige nye sti-traseer. Disse forslag er inntegnet på kart i samarbeid med kommunen, og det skal jobbes mer med dette utover vinteren.

I høst skal vi ha fokus på sykkel-skilting av eksisterende grusveier/runder.

Kommunen jobber nå med å navn-sette resterende veier over åsen, samt måle opp eksakte avstander. De skal også bestemme hvilke kryss som skal være hovedkryss, inkludert oppsette av informasjontavler m.m. Vi venter nå på at dette arbeidet skal avsluttes, slik at vi kan bestille opp riktige skilt.
Vi kobler oss på kommunens tavler og stolper med merkede sykkelskilt i hovedkryss, samt etablerer ekstra stolper/skilting utover dette.

Neste del av prosjektet er skriftlige avtaler med Almenninger/grunneiere om etablering/utbedring av sti-traseer på kryss & tvers.
Dette er en mer langsiktig og utfordrende del, men vi er igang…

Når fysisk etablering av stolper – og opparbeiding av stier – skal skje, vil vi trenge frivillige til dugnadsarbeid.

Mer informasjon vil komme utover høsten/vinteren.
Vi gleder oss til å jobbe mer med prosjektet – og til å få flere & bedre sykkelmuligheter på Åsen!

 

Mvh Styret

3. september 2014