Totenåsprosjektet – Dugnad lørdag 31.10

400px_Hersjøen_på_Totenåsen_i_OpplandVi møtes ved Torsætra kl.09:30, og samkjører derfra.
Det blir rensk av kvist i stiparti sørvest for demningen i sørenden av Hersjøen; ta med egnet utstyr og en kaffetår.

Vel møtt til de som kan/vil/har anledning..!